Penni ajatuksistani...

3.4.2022

https://halloota.com/pippa-laukka-avautuu-ihmisia-eriarvoistavasta-tavasta-sairaaloissa-en-vain-kasita-sita/?fbclid=IwAR2QDwX3q5fFaj-H-3VHh_aieUGxuiX5eqMy2kzjIohzCV1OwplOXPsBxBA "Pippa laukka avautuu ihmisiä eriarvoistavasta tavasta sairaaloissa: "En vain käsitä sitä"

Oli ennenkin ihan perusmeininkiä sairaalamaailmassa. En tiedä onko enää, että ei saanut sairaanhoitajaopiskelijana juoda kahvia samasta kahvinkeittimestä (Naistenklinikka).Opiskelijat ulos henkilökunnan aamupalahetkistä, joita lääkärit vetivät ( Malmi). Miksi ihmeessä kukaan hakeutuisi työpaikkoihin, jossa jo opiskelijana on pohjasakkaa ja palkka työn vaativuuteen nähden alakanttiin? ( vrt. AMK tason ammatit, joissa palkkakehitys toimii) Johtaminen ja yhteistyö kuntoon työpaikoilla. Ei kannata siis yhtään ihmetellä, kun omaisesi, tai itse jäät vaille hoitoa. Ei ole tekijöitä, eikä tulekaan (suomenkielisiä), jos mikään ei muutu. 


3.4.2022 

Näin erään keskustelun, jossa nostettiin esiin myös ttk:n sivuilla löytyvä lauseke: "Lieviä, satunnaisia tilanteita, joissa joku käyttäytyy epäasiallisesti, ei voida nimittää häirinnäksi. Sukupuolinen ja seksuaalinen huomio muuttuu häirinnäksi, jos sitä jatketaan, vaikka kohteeksi joutunut ilmaisee pitävänsä sitä loukkaavana tai vastenmielisenä."

Nollatoleranssi työelämässä vesittää tämän aika hyvin, varoitus tulee vähintäänkin ja stigma jää. Älä edes kokeile rajoja! Julkinen tehtävä, luottamustehtävät jne. Viisas lähtee heti, ja siltikin edestäsi asian löydät. 

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalisesti vihjailevat eleet ja ilmeet, härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset ja kysymykset. Seksuaalisesti värittyneet aineistot, kirjeet, sähköpostit tai puhelinsoitot, ei toivottu fyysinen koskettelu, sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset.

Raiskaus tai sen yritys sekä fyysinen seksuaalinen ahdistelu ovat rikoslain nojalla rangaistavia tekoja.

Toimintaohje seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää kokevalle

Tarkista onko työpaikallasi ohjeistus ja toimi sen mukaan. Ilmoita välittömästi, selkeästi ja yksiselitteisesti häiritsijälle heti, ettet hyväksy toimintaa ja vaadit sen lopettamista. Vaikka tilanne ei olisi selkeästi räikeää häirintää, on tärkeää, että tuot esiin oman kokemuksesi epämukavuudesta. Tilanteessa, joissa häirintä on ollut niin ilmeistä, että häiritsijän olisi tullut tietää käyttäytymisensä häiritseväksi tai muuten ei-toivotuksi, ei häirityllä voi kutenkaan katsoa olevan velvollisuutta osoittaa häiritsijälle, millä tavalla hän häiritsijän käyttäytymisen kokee.

Voit pyytää työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen tai muun työpaikan tukihenkilön apua ja yhdessä hänen kanssaan pyytää häiritsijää lopettamaan. Jos häirintä siitä huolimatta jatkuu tai on ilmeistä: Kirjaa muistiin tapahtuma-aika ja -paikka, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä tilanteessa.

Ota yhteys mahdollisimman pian lähimpään esimieheesi, häiritsijän esimieheen tai esimiehen esimieheen, mikäli oma esimies häiritsee, ja pyydä, että hän ottaa asian käsittelyyn. Kerro myös, että haluat tietää, mihin toimiin esimiehesi aikoo ryhtyä. 

Jos työnantajasi ei toimi häirinnän lopettamiseksi tai toimet eivät ole auttaneet, käänny tarvittaessa työterveyshuollon, työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen tai oman liittosi puoleen. 

Voit pyytää apua myös työsuojeluviranomaiselta Aluehallintovirastosta, valtakunnallinen neuvontanumero on 0295 0166. Apua voi pyytää myös tasa-arvovaltuutetulta. Rikosepäilyssä ole yhteydessä poliisiin.

Toimintaohje esimiehelle

Kun esimiehenä teet havainnon tai saat ilmoituksen seksuaalisesta tai sukupuoleen perustuvasta häirinnästä, sinun tulee välittömästi selvittää tapahtumien kulku puolueettomasti. Vastuu tilanteen selvittämisestä ja tarvittavista toimista on työnantajalla. 

Selvitä tapahtumien kulku keskustelemalla molempien osapuolten kanssa. Jos häirintää esiintyy, sinulla on oikeus kieltää tällainen käyttäytyminen; esimiehen tehtävä on selkeästi todeta, millainen käyttäytyminen työyhteisössä ei ole hyväksyttävää. Ryhdy työpaikkasi menettelytapojen mukaisiin toimenpiteisiin. Johtopäätökset ja annetut ohjeet ja määräykset on hyvä kirjata ylös.

Seuraa muutosten toteutumista, ja järjestä tarvittaessa osapuolten kanssa seurantakeskustelu. Tee selväksi, että kenenkään ei tarvitse työpaikalla sietää häirintää missään muodossa. Työnantajalla on oikeus ryhtyä kurinpidollisiin toimiin, esimerkiksi antaa häiritsijälle huomautus tai varoitus. Viimeisenä keinona voidaan häiritsijän työsuhde myös päättää, mikäli siihen on lailliset perusteet. 

Jos työntekijät kokevat häirintää asiakkaan tai muun ulkopuolisen henkilön toimesta on työnantajan edustajan parhaansa mukaan estettävä myös tämä häirintä, esimerkiksi puhuttamalla ja kieltämällä loukkaava käytös. Aina ei ole mahdollista puuttua asiakkaan käytökseen. 

Tästä syystä on tarpeen käsitellä mahdollisia häirintätilanteita työntekijöiden kanssa ennakoivasti ja ohjeistaa milloin ja miten työntekijä saa katkaista vuorovaikutustilanteen häiritsijän kanssa, miten ilmoitus uhkaavasta tilanteesta tehdään ja miten apua saa. TTK.FIttk.fi

*****************

ENTÄ JOS...

Entä jo olisikin niin, että Vantaalla laadukkaampaa hoitoa voitaisiin tuottaa ottamalla mukaan vahvemmin yksityinen ja kolmas sektori?

Entä jos olisikin niin, että sähköiset etävastaanotot, digipalvelut , hoitaja/lääkäri- chatit ja muut olisivat tämän päivän ihmiselle sopivia asiointikeinoja monessakin käytännön asiassa? Näin voisi jäädä lähiresursseja enemmän käyttöön niitä todella tarvitseville, iästä riippumatta.

Entä jos olisikin niin, että sosiaali- ja terveyspalveluja keskitettäisiin, jolloin saman katon alla, ja ehkä samalla käynnillä, asiakas saisi avun useaan asiaan ja jopa yhtä aikaa?

Entä jos olisikin niin, että hoitajat saisivat tehdä työnsä vähemmällä kiireellä ja kollegoita olisi joskus enemmän? Pyrittäisin kaikin keinoin edistämään sote-alan parempaa palkkausta, parempaa johtamista ja rakentamaan sujuvia ja kustannustehokkaita hoitoprosesseja kotihoidosta erikoissairaanhoitoon asti.

Entä jos olisikin niin, että nuoren ja aikuisen mielenterveyden ongelmiin päästäisiin puuttumaan varhaisessa vaiheessa ja hoitoon pääsyn kynnys olisi riittävän matala, myös terapioissa?

Ennaltaehkäisevässä työssä koulussa, oppilaitoksissa ja terveysasemilla olisi mielenterveystyön ammattilaisia. Tämä on sektori, johon myös kustannuksellisesti kannattaa panostaa.

Entä jos olisin niin, että lähihoitajakoulutukseen palautetaan pääsykokeet?

Entä jos olisikin niin, että digipalveluita mm. kyselyiden muodossa hyödyntäen, sote-ammattilainen pääsisi ensitapaamisella suoraan kiinni asiaan ja hoitopolkua päästäisiin rakentamaan ketterämmin - ja alkutiedot kaikkien käytössä. Linkittäminen saattaisi alkuun olla huokeampaa kuin luoda kiireellä huonosti toimiva yhteinen alusta. 

****************

Asiat, jotka tulee laittaa kuntoon!

2021 Työvoimapula pahentunut entisestään sote-aloilla.

Koululaiset ja opiskelijat: Yläkoulun oppilailla 2021 ahdistuneisuus lisääntynyt. Psyykkinen kuormittuneisuus opiskelijoilla lisääntynyt, tai tullut enemmän näkyväksi. Ylipäänsä mielenterveyspalveluiden käyttö mielenterveysongelmien vuoksi lisääntynyt.

Senioripalveluihin mm. kotihoidon osalta ei löydy tekijöitä; palkkaus, huonot työolosuhteet, kiire, liikaa hoidettavia työpäivän aikana. Kotihoitoa on tarvittaessa oltava saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina ja jokaisena viikonpäivänä. Työssä hyödynnetään kuntouttavia toimintamalleja, esimerkiksi kotikuntoutusta ja etäkuntoutusta nykyistä tehokkaammin. Äkillisiä ja kiireellisiä tilanteita varten tulee olla määriteltynä akuuttitilanteiden toimintamalli, esimerkiksi lääketieteellisten palvelujen ja konsultaation mahdollisuus.

Lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelutyö: Avuntarve lisääntynyt, ei riittävästi resursseja. Apu myöhästyy ja tilanne perheessä ehtii kärjistyä. Näihin nykyinen visio ei anna mitään konkreettista ratkaisua, kuinka yhteistyö toteutettaisiin.

Yksityisten terveyspalvelutuottajien ja kolmannen sektorin käyttö yhteistyökumppanina on vielä hyödyntämättä parhaalla mahdollisella tavalla Vantaa-Kerava toimialueella.