Ajatuksia ja ajatelmia puolesta ja vastaan...

#hyväätekevä

HS.fi 

2024 Kolumni Antero Mukka:

Yliopistotutkija Jari Pirhonen piti HS:n haastattelussa hyvinvointialueiden suunnitelmia vanhustenhoidosta katastrofina. Kun ympäri maata karsitaan kotihoitoa ja ympärivuorokautisen hoidon paikkoja, tuloksena on vanhusten sosiaalisia kuolemia ja tuhansien ihmisten henkilökohtaisia helvettejä. Olen täysin samaa mieltä. 

Lue koko juttu Helsingin Sanomista

15.10.2022

Kirkon toiminta on tärkeää, sanoisin jopa välttämätöntä yhteiskunnalle näinä aikoina. 

Tahdon nähdä kirkon jäsenkadosta ja pienenevistä tuloista huolimatta aktiivisena, näkyvänä toimijana kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Seurakunnan kerhot eri kohderyhmille ovat tärkeitä koko yhteisölle ja niitä tukee kehittää entisestään. 

Lapsi- ja nuorisotyön pitäisin keskiössä. Lapsi ei tee perheen valintoja uskonnollisista tai moraalisista linjauksista. Oleellista on jalkautua rohkeasti mitä erilaisin tavoin osaksi moninaisten perheiden elämää. Tiedän, että konkreettiselle avulle kaikissa muodoissaan on nyt kysyntää - henkisestä avusta puhumattakaan!

Kannatan toimintaa, jossa kirkon tilat ja palvelut ovat avoimia kaikille. Puolison sukupuolella tai seksuaalisella suuntautumisella ei saa olla vaikutusta palvelujen saantiin tai laatuun. On monia asioita, joita toivoisin katsottavan kirkon piirissäkin tulevaisuus - lasit päässä. Vain siten tullaan lähemmäksi nykyihmisen elämää. 

Kaikkeen hyväntekemiseen omassa yhteisössä ei myöskään aina tarvita paljon rahaa- henkilöstöä kylläkin! Omia, vapaaehtoisia, kuntoutujia jne. Kristinuskon sanoma on vahva ja antaa erittäin hyvät raamit ihmisen elämään. On valtava rikkaus, että voimme toteuttaa uskoamme omalla tavallamme ja poimia siitä itsellemme sopivat elementit. Meidän ei tarvitse pelätä hylkäämistä tai poissulkemista yhteisöstä. Juuri tätä sanomaa haluan liputtaa! 

Haluan nähdä seurakuntamme koko yhteisöä kannattelevana ja suvaitsevana mielipidevaikuttajana. Yhteisönä, joka näkyy ja kuuluu turuilla ja toreilla. Yhteisönä, joka näyttää suuntaa eturintamassa vaikeina aikoina - tulee iholle, kun sitä tarvitaan!